Abdulkadir Geylaninin Besmele Duası

Abdulkadir Geylani Hazretleri´nin terkib ettiği besmelenin sırlarının bir araya getirilerek bir duadır. Bu duayı bilenler Arapça olarak 
 
bilmeyenler ise Türkçe anlamıyla adet haline getirerek okuyabilirler. Her hayrın başı besmeledir, her bereketin başı besmeledir. 
 
Besmeleye eklenen Allah’ın azametli isim ve sıfatları zikredilerek Abdulkadiri Geylani tarafından düzenlenmiştir. Bu duayı okuyana 
 
rahmet, Bereket ve Huzur kapıları açılır.
 
Abdulkadiri Geylani hazretlerinin Besmele-i şerife duası Arapça:
 
“Bismillahirrahmanirrahim..,
 
Allahümme inni es’elüke bi hakkı bismillahirrahmanirrahim.
 
Ve bi hurmeti bismillahirrâhmânirrahim
 
Ve bi fadli bismillahirrâhmanirrahim
 
Ve bi azameti bismillâhirrahmânirrahim
 
Ve bi celâli bismillâhirrahmânirrahim
 
Ve bi cemâli bismillâhirrahmânirrahîm
 
Ve bi kemâli bismillâhirrahmânirrahîm
 
Ve bi heybeti bismillâhirrahmânirrahîm
 
Ve bi menzileti bismillâhirrahmânirrahîm
 
Ve bi melekûti bismillâhirrahmânirrahîm
 
Ve bi ceberûti bismillâhirrahmânirrahîm
 
Ve bi kibriyâi bismillâhirrahmânirrahîm
 
Ve bi senâi bismillâhirrahmânirrahîm
 
Ve bi behâi bismillâhirrahmânirrahîm
 
Ve bi kerâmeti bismillâhirrahmânirrahîm
 
Ve bi sultâni bismillâhirrahmânirrahîm
 
Ve bi berekâti bismillâhirrahmânirrahîm
 
Ve bi ızzeti bismillâhirrahmânirrahîm
 
Ve bi kuvveti bismillâhirrahmânirrahîm
 
Ve bi kudreti bismillâhirrahmânirrahîm
 
İrfa’ kadrî veşrah sadrî ve yessir emrî.. Verzuknî min haysü la yahtesib..
 
Bi fadlike ve keramike ya men hüve kef hâ yâ ayn sâd hâ mîm ayn sîn kâf ve es’elüke bi celâlil ızzeti ve celâlil heybeti ve ceberûtil azameti 
 
en tec’alenî min ıbadikes salihîn ellezine la havfün aleyhim ve lâ hüm yahzenûn
 
Bi rahmetike ya erhamerrahımin
 
Ve en tusalliye alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed.”
 
Abdulkadiri Geylani hazretlerinin Besmele-i şerife duası Türkçe:
 
 “BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
 
(Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla)
 
Ey Allah’ım, Ey Allah’ım, Ey Allah’ım, Ey Allah’ım, Cellellahu…
 
Bismillahirrahmanirrahim’nin hakkı,
 
Bismillahirrahmanirrahim’nin hürmeti,
 
Bismillahirrahmanirrahim’nin fazileti,
 
Bismillahirrahmanirrahim’nin azameti,
 
Bismillahirrahmanirrahim’nin yüceliği,
 
Bismillahirrahmanirrahim’nin güzelliği,
 
Bismillahirrahmanirrahim’nin kemali,
 
Bismillahirrahmanirrahim’nin heybeti,
 
Bismillahirrahmanirrahim’nin yeri (Allah’ın yanındaki kıymeti),
 
Bismillahirrahmanirrahim’nin gücü (kuvveti),
 
Bismillahirrahmanirrahim’nin celaleti,
 
Bismillahirrahmanirrahim’nin ululuğu,
 
Bismillahirrahmanirrahim’nin övgüsü,
 
Bismillahirrahmanirrahim’nin kıymeti,
 
Bismillahirrahmanirrahim’nin kerameti,
 
Bismillahirrahmanirrahim’nin büyüklüğü,
 
Bismillahirrahmanirrahim’nin bereketi,
 
Bismillahirrahmanirrahim’nin izzeti,
 
Bismillahirrahmanirrahim’nin kuvveti,
 
Bismillahirrahmanirrahim’nin kudreti (hürmeti),”
 
Aşşağıda paylaştığımız mevzu Abdülkadir Geylânî -kuddise sırruh- 
 
Hazretleri’nin “Gunyet’üt-Tâlibin” isimli eserinden teberrüken alınmıştır:
 
Allah adını şöyle oku;
 
Bismillah (Allah’ın adı ile) O, zıtları olmaktan yana şanı yücedir.
 
Bismillah (Allah’ın adı ile) O, dengi olmaktan yana münezzehtir.
 
Bismillah (Allah’ın adı ile) O, çocuk sahibi olmaktan yana mukaddestir.
 
Bismillah (Allah’ın adı ile) O, nurları nur eden Zât’tır.
 
Bismillah (Allah’ın adı ile) O, iyilere ikram eden yüce Zât’tır.
 
Bismillah (Allah’ın adı ile) O, kaderi takdir eden, kalpleri ve basiretleri nurlandırandır.
 
Bismillah (Allah’ın adı ile) O, seher vakitlerinde ebrar zâtların kalplerine tecelli eder.
 
Bismillah (Allah’ın adı ile) O, ahbabı ve sırları bilir. Sonra onları nurlarla aydınlattı; sırlarını ahbaba tevdi etti. Onları tehlikelerden 
 
korudu; yabancılarla bağlanmaktan aldı. Bu halde onlardan ağırlığı, yükü, hataları ve günahları sildi.
 
O yüce Zât ki, ta ezelden beri ihsan etmek ve fazilet vermekle sıfatlanmıştır; istiğfar edenlerin de günahlarını bağışlar.
 
Daima;
 
Bismillah (Allah’ın adı ile) diye oku. O öyle bir isimdir ki; ırmaklar onunla akar; ağaçlar onunla biter.
 
O öyle yüce Zât’ın ismidir ki; kullardan taat ehli kimselerin taatı ile beldeleri mamur eyler.
 
Beldelerin, dağlar gibi sütunları vardır. Yer, onlar sayesinde üzerinde onlanlara beşik gibi yayılmıştır. İşte bunları yapan o ismin 
 
sahibidir.
 
Bu yerin dağlar gibi sahipleri hayırlı kırklar olup bedeller arasından seçilmiştir.
 
Bunlar, yüce Rabb’i daima tenzih ederler; ortakları ve benzeri bulunmaktan.
 
Onlar, dünyada iken sultandırlar, ahirette ise, kullara şefaatçi olacaklardır.
 
Allah-u Teâlâ onları, âleme fayda, kullara rahmet için yaşatmıştır.
 
Allah adı (Bismillah); zikredenlere bir azık, güçlülere izzet, zayıflara sığınak, sevenlere nur, müştaklara sürurdur.
 
Allah adı ile ruhlar rahata kavuşur.
 
Allah adı ile bedenler necat bulur.
 
Allah adı ile gönüllere nur dolar.
 
Allah adı ile tüm işler düzene girer.
 
Allah adı, Allah’a güvenenlerin başında bir taçtır.
 
Allah adı, Allah’a ulaşanların kandilidir.
 
Allah adı, âşıkların tesbihidir.
 
Allah adını (Bismillah’ı) harf harf oku; bin bin ecir al. Sel gibi günahlar üzerinden akar gider.
 
Bir kimse, dili ile besmele okur ise, dünya onun için şahit olur.
 
Bir kimse, kalbi ile besmele okur ise, Ahiret onun için şahit olur.
 
Bir kimse, içten içe sır dili ile besmele okur ise, onun şahidi yüce Mevlâ olur.
 
Allah adı, (Bismillah) öyle bir kelimedir ki; dillere onun tadı gelir.
 
Allah adı öyle bir kelimedir ki; O’nun olduğu yerde gam olmaz.
 
Allah adı öyle bir kelimedir ki; O’nunla nimetler tamamlanır.
 
Allah adı öyle bir kelimedir ki; O’nunla sıkıntılar açılır.
 
Allah adı öyle bir kelimedir ki; yalnız bu ümmete mahsustur.
Yazar: www.duasi.org Arif Selim

Abdulkadir Geylaninin Besmele Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları